For at få en oversigt over dine kunder skal du gøre følgende.

Fra dit “Dashboard” trykker du på menu’en i øverste venstre hjørne og her efter på “My Followers”

Her kan du se dine kunders perfomance over de sidste 30 dage eller total hvis klikker på “Display”